Skip to main content

ΠΑΙΔΕΙΑ

1. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Οι Ανάγκες Εύρεσης Κατάλληλων και Ασφαλών Κτιρίων κι Αιθουσών Διδασκαλίας για τους Μαθητές και Φοιτητές του Δήμου μας είναι Ορατές κι Απαιτητέες. Οφείλουμε να Διασφαλίσουμε την Απρόσκοπτη Διαδικασία της Διδασκαλίας. Εξασφαλίζοντας ένα Φιλικό κι Εποικοδομητικό Περιβάλλον Μάθησης και για τους Διδασκομένους και για τους Διδάσκοντες, Παρέχοντας Ασφάλεια, Άνεση και Υλικά Εκπαίδευσης Όπου Χρειάζεται.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ:

Έλεγχος των Σχολικών Κτιρίων και των Προαυλείων χώρωντους ως προς την Ασφάλεια που Παρέχουν σε όλους τους Παραυρισκόμενους και Παραμένοντες σε αυτούς.

Συγκεκριμένα:

θρανία, καθίσματα, πίνακες διαδραστικοί, προτζέκτορες, κλιματιστικά, παγκάκια, κερκίδες, σχεδιασμός σχολικών γηπέδων, σκίαστρα, καλλωπισμός εξωτερικών κι εσωτερικών χώρων, ταρτάν γηπέδων, δενδροφύτευση, άνθη, σχολικοί βοτανικοί κήποι κ.α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ:

  • H Εξασφάλιση της Σωστής Θερμοκρασίας κατά τη Διάρκεια της Λειτουργίας των Αιθουσών και των Κοινόχρηστων Χώρων είτε χρησιμοποιείται κεντρική θέρμανση είτε μηχανήματα κλιματισμού, παρέχοντας επαρκείς ποσότητες καυσίμων και φροντίζοντας για τη συντήρηση και την αγορά των κατάλληλων μηχανημάτων.
  • H Συνεργασία του Δήμου με τα Κυλικεία των Δομών Διδασκαλίας για την Καινοτόμα Εφαρμογή Προγραμμάτων Διατροφής που θα Εξασφαλίζουν την Υγεία των Διδασκομένων και του Προσωπικού.
  • H Προμήθεια κι Αντικατάσταση Τεχνολογίας και Αθλητικού Υλικού της Δομής Διδασκαλίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς όφελος των Διδασκομένων και Διδασκόντων.

2. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εκπόνηση ειδικών Προγραμμάτων, αυστηρώς με πάσα Διακριτικότητα, σε Συνεργασία με όλους τους Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, για την Εξασφάλιση των όλων όσων Χρειάζεται ένας Διδασκόμενος ούτως ώστε να Παρακολουθεί Ανεμπόδιστος τη Διδασκαλία και να Προοδεύει μέσα από αυτήν:
γραφική ύλη, γεωμετρικά όργανα και βοηθήματα, σχολικές τσάντες, σίτιση διαλειμμάτων και μεσημεριανή, ευπρεπή ενδυμασία, συμμετοχή σε σχολικές εκδρομές και δραστηριότητες, κοινωνική μέριμνα μέσω Ειδικών Σχολικών Ψυχολόγων, βοήθεια στο σπίτι.

3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Εκμεταλλευόμενοι τις Θετικές Πλευρές της Παγκοσμιοποίησης και Στοχεύονταςστην Καλλιέργεια μιας Ευρυγώνειας Προοπτικής κι Ερμηνείας των Πραγμάτων, Οργανώνουμε σε Επίπεδο Δήμου - και πάντα σε συνεργασία με τη Δομή Διδασκαλίας και με τους Κατάλληλους Φορείς και Υπουργεία - Ενθαρρύνουμετους Μαθητές και Φοιτητές μας να Συμμετέχουν σε: Καλλιτεχνικές Δράσεις, Προγράμματα Επισκέψεων , Ανταλλαγής Απόψεων, Αμοιβαίας Ξενάγησης, Γνωριμίας Πολιτισμικών και Πολιτιστικών Περιβαλλόντων κι Επαγγελμάτων κατά τη Διάρκεια του Σχολικού και του Διδακτικού Έτους.

4. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Η Κοινωνική Ευαισθησία κι Ενσυναίσθηση με την οποία Επιβάλλεται να Αντιμετωπίζουμε τη Σύγχρονη Ζωή μας Καθιστά Υπεύθυνους ως προς τη Διαφύλαξη της Ευεξίας, της Καλής Υγείας και της Αντιμετώπισης – με όλα ταεφικτά μέσα – οποιουδήποτε προβλήματος γινόμαστε Γνώστες και αφορά μέλος της Σχολικής κι Εκπαιδευτικής Κοινότητας.

Οργανώνοντας Συμβουλευτικές Επισκέψεις Σχολικών Ιατρών για Συζήτηση, Ενημέρωση και Καθοδήγηση των Μελών της Δομής Διδασκαλίας σε Θέματα Ατομικής κι Οικογενειακής Υγείας

Φροντίζοντας με Διακριτικότητα και Σοβαρότητα για την Αντιμετώπιση Άμεσων Προβλημάτων Υγείας που Προκύπτουν στο Περιβάλλον της Δομής Διδασκαλίας και των Οικείων Μελών της

Προσφέροντας Υγειονομική Ασφαλιστική Κάλυψη όλων των Μελών της Δομής Διδασκαλίας για την Εξασφάλιση της Δωρεάν Πρόσβασής τους σε οποιαδήποτε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δομή Περίθαλψης Απαιτείται κατά Περίπτωση.

5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  • Βάση για την Εποικοδομητική Λειτουργία μιας Δομής Διδασκαλίας είναι η Εξασφάλιση της Εύρυθμης Καθημερινότητάς της
  • Με τον Ορισμό Ομάδας - Επιτροπής Προγραμματισμένης Συχνής Επικοινωνίας με τις Διευθύνσεις και το Προσωπικό τους ούτως ώστε να προλαμβάνονται προβλήματα εν τη γενέσσει τους
  • Με την Οργάνωση Κύκλων Ομιλιών Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας με Θέματα που Άπτονται των Ενδιαφερόντων των Κηδεμόνων των Διδασκομένων
  • Με την Ενίσχυση του Θεσμού των Σχολών Γονέων, εξειδικεύοντας τις Θεματικές Ενότητές τους ανάλογα με την Άντληση Πληροφοριών από την Επιτροπή Συχνής Επικοινωνίας, κατά Μαθησιακή Κοινότητα και Τοπικές Ανάγκες.